Kanzlei
gersch.eu

gersch.eu

gersch.eu

Heuchelheimer Str. 45

61350 Bad Homburg

gersch.eu

hartmut@gersch.eu

(+49)(0)617236233

Rechtsgebiete:

Steuerrecht

Folgende Anwälte arbeiten bei gersch.eu: 1

Rechtsanwalt
Hartmut Gersch

Rechtsanwalt Hartmut Gersch

Rechtsgebiete:

Steuerrecht

Hier finden Sie die Kanzlei gersch.eu

Verwalten Sie die Kanzleigersch.eu?
Aktive Filter:
Weitere Filter:
Sind Sie Anwalt?

Sie sind selbst Anwalt in Bad Homburg und finden sich nicht in der Liste? Hier können Sie sich als Anwalt registrieren

Jetzt registrieren
Logo Rechtecheck
Folgen Sie uns hier:
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0053
Controller Execution Time ( Home / Url Rewrite )  0.4331
Total Execution Time  0.4386
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
5,411,584 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
bad-homburg/kanzlei/gersch-eu
  CLASS/METHOD  
home/url_rewrite
  DATABASE:  usr_web10_1_filtered_1 (Home:$db)   QUERIES: 13 (0.0053 seconds)  (Hide)
0.0005   SELECT *
FROM `cms_v2_city_unique_centered`
WHERE `slug` = 'bad-homburg'
GROUP BY `slug`
 
LIMIT 1 
0.0004   SELECT *
FROM `kanzleien`
WHERE `slug` = 'gersch-eu'
AND `visible` = 1
AND `active` = 1
 LIMIT 1 
0.0003   SELECT `kanzleien`.*, `aut_kanzlei_abos`.`name` as `abo_paket`
FROM `kanzleien`
JOIN `aut_kanzlei_abosON `kanzleien`.`abo_id` = `aut_kanzlei_abos`.`id`
WHERE `kanzleien`.`id` = '33474' 
0.0005   SELECT ROUND(SUM(rating)/count(id)) as wertungcount(id) AS wertung_qty
FROM 
`cms_anwalt_review`
WHERE `kanzlei_id` = '33474'
AND `published` = 1
GROUP BY 
`kanzlei_id
0.0010   SELECT `rechtsbereich_anwalt`.`id_rechtsbereich`, `rechtsbereiche`.`rechtsbereich`, `rechtsgebiet`.`widget_link`, COUNT(rechtsbereiche.rechtsbereich) as anzahl
FROM 
`rechtsbereich_anwalt`
JOIN `anwaelteON `anwaelte`.`id` = `rechtsbereich_anwalt`.`id_anwalt`
JOIN `kanzleienON `kanzleien`.`id` = `anwaelte`.`id_kanzlei`
JOIN `rechtsbereicheON `rechtsbereich_anwalt`.`id_rechtsbereich` = `rechtsbereiche`.`id`
JOIN `rechtsgebietON `rechtsbereiche`.`rechtsgebiet_id` = `rechtsgebiet`.`rechtsgebiet_id`
WHERE `kanzleien`.`idIN('33474')
AND `
rechtsbereiche`.`parent_cat` = 0
AND `kanzleien`.`visible` = 1
AND `kanzleien`.`active` = 1
AND `anwaelte`.`visible` = 1
GROUP BY 
`rechtsbereiche`.`rechtsbereich`
ORDER BY `rechtsbereiche`.`rechtsbereichAS
0.0010   SELECT `cms_rechtstipp`.*, TRIM(CONCAT(anwaelte.anrede' ', `anwaelte`.`titel`, ' ', `anwaelte`.`vorname`, ' 'anwaelte.nachname)) as author
FROM 
`cms_rechtstipp`
JOIN `anwaelteON `cms_rechtstipp`.`anwalt_id` = `anwaelte`.`id`
JOIN `kanzleienON `kanzleien`.`id` = `anwaelte`.`id_kanzlei`
WHERE `kanzleien`.`idIN('33474')
AND `
cms_rechtstipp`.`status` = 'published'
ORDER BY `cms_rechtstipp`.`added_dateDESC 
0.0002   SELECT ROUND(SUM(rating)/count(id)) as wertungcount(id) AS wertung_qty
FROM 
`cms_anwalt_review`
WHERE `kanzlei_id` = '33474'
AND `published` = 1
GROUP BY 
`kanzlei_id
0.0003   SELECT *
FROM `anwaelte`
WHERE `id_kanzlei` = '33474'
AND `visible` = 1
AND `anwaelte`.`rol_id` != 
0.0000   SELECT ROUND(SUM(rating)/count(id)) as wertungcount(id) AS wertung_qty
FROM 
`cms_anwalt_review`
WHERE `kanzlei_id` = '33474'
AND `published` = 1
GROUP BY 
`kanzlei_id
0.0007   SELECT `wertung`, `wertung_qty`, (anwaelte.wertung_qty IFNULL(ar.anzahl0)) AS google_rating
FROM 
`anwaelte`
LEFT JOIN (SELECT anwalt_idcount(id) as anzahl from cms_anwalt_review WHERE anwalt_id <> and published 1 group by anwalt_id) ar ON `anwaelte`.`id` = `ar`.`anwalt_id`
WHERE `id` = '29895' 
0.0003   SELECT `rechtsbereiche`.*, `rechtsgebiet`.`widget_link`
FROM `rechtsbereiche`
JOIN `rechtsbereich_anwaltON `rechtsbereich_anwalt`.`id_rechtsbereich` = `rechtsbereiche`.`id`
JOIN `rechtsgebietON `rechtsbereiche`.`rechtsgebiet_id` = `rechtsgebiet`.`rechtsgebiet_id`
WHERE `rechtsbereich_anwalt`.`id_anwalt` = '29895'
AND `rechtsbereiche`.`parent_cat` = 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_frontend_settings`
WHERE `type` = 'social_links' 
0.0000   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `type` = 'language' 
  DATABASE:  usr_web10_1 (Home:$db_master)   QUERIES: 1 (0.0009 seconds)  (Hide)
0.0009   SELECT *
FROM `cms_anwalt_review`
WHERE `kanzlei_id` = '33474'
AND `published` = 
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)